Bobbie de Beer Kerstparade

Bobbie de Beer Kerstparade
Release date
06 December 2018
Bobbie de Beer Kerstparade
06 December 2018 |

De Bobbie de Beer Kerstparade is een kindershow van 7 minuten die een aantal keer per dag in de diverse Bijenkorf-vestigingen opgevoerd zal worden.